PDA

View Full Version : Kỹ năng sống trong VL2admin
28/10/2007, 00:17
Cấp 10 có thể đến Du PHương Đại phu (216 225) Thành Đô học kỹ năng chế tạo->Tuyền Châu tìm Lý Phong Thu (200,185) trả lời câu hỏi. Câu trả lời chính xác là: 3,3,3,4,3. Sau khi trả lời xong quay đến Vân Du Đạo NHân (169 187) Biện Kinh->Tìm Lưu NHất phủ trả lời câu hỏi ( 3,2,2,4,2). Sau khi trả lời xong bạn có thể đến các NPC dưới đây để học các kỹ năng sống
Kỹ năng sản xuất :
-Làm Vũ khí ngắn : học tại Mạc Nhị (213,215) Thành Đô
-Làm Vũ khí dài : học tại Mạc Đại (178,188) Biện Kinh
-Làm kỳ môn vũ khí : học tại
-Làm nón: học tại Minh Sư Phó (193,183) Tương Dương
-Làm Thượng Y : học tại Cẩm Nương (233,217) Thành Đô
-Làm Hạ Y (quần ): học tại Tử Quyên (176,186) Đại Lý
-Chế tạo thuốc : học tại Du Phương Đại Phu (216 225) Thành Đô
-Chế bùa : học tại Vân Du Đạo NHân (169 187) Biện Kinh
-Làm thức ăn : học tại Ngự Trù (197,180) Biện Kinh

Kỹ năng thu thập :
-Kỹ năng đào khoáng : học tại Đại Khoáng Công (229,214) Thành Đô*
-Kỹ Năng đốn củi : học tại Lưu Nhất Phủ (152,181) Biện Kinh*
-Kỹ năng dệt vải (kéo tơ): học tại Hoàng Đại Thẩm (203,218) Thành Đô*
-Kỹ năng thuộc da (chế bì) : Thợ Săn Trương (168,189) Biện Kinh*
-Kỹ năng hái thuốc : học tại Lâm Dược Sư (194,184) Tuyền Châu*
-Kỹ năng Tập Linh : học tại Mạc Quân Đạo Trưởng(173,185) Tuyền Châu*
-Kỹ năng canh tác : học tại Lý Phong Thu(200,185) Tuyền Châu*


- Làm Vũ khí ngắn (Bao tay, Kiếm, Đao,Song Đao)dài (Côn, thương, trượng )kỳ môn (Đàn , Bút, Phi tiêu, Cung,Trảo)
<-> Cần nguyên liệu từ Kỹ năng đào khoáng và Kỹ Năng đốn củi
- Làm Thượng Y,Hạ Y,Nón
<-> Cần nguyên liệu từ Kỹ năng kéo tơ(dệt vải) và Kỹ năng thuộc da
- Chế tạo thuốc
<-> Cần nguyên liệu từ Kỹ năng hái thuốc
- Chế tạo bùa
<-> Cần nguyên liệu từ Kỹ năng Tập Linh (Mạc Quân Đạo Trưởng(173,185) Tuyền Châu)
- Làm thức ăn (doping + chỉ số) :
<-> Cần nguyên liệu từ Kỹ năng trồng trọt

Những vật phẩm có được từ các kỹ năng thu thập(theo thứ tự lv có thể khai thác từ thấp đến cao ) :
1)Kỹ năng đào khoáng:
_Tinh thiết, Bách Luyện Cang, Ô Kim, Hàn Kiếm...
2)Kỹ Năng đốn củi
_Tùng Mộc, Dương Mộc, Sam Mộc, Thiết Mộc...
3)Kỹ năng kéo tơ:
_Thổ Vĩ, Tơ Tằm, Tơ Ngũ Sắc, Tơ Lang Chu...
4)Kỹ năng thuộc da:
_Da sói, Da Hổ, Da Rắn, Da Hồ Ly ...
5)Kỹ năng hái thuốc:
_Ba Đậu, Tàng Hồng Hoa, Cắt cánh, Hoàng Liên...
6)Kỹ năng trồng trọt:
_Quang Thông Ma, Mộc Nhĩ, Khuynh Ly Đậu, Thạch Khẩn, Trúc Nhục, Nhiễu Minh Đậu, Dung Trạch Cốc, Hồ Tiêu...
7)Kỹ năng Tập Linh:
_Hồi thành thạch: thu thập rương nát
_Chu Sa, Hắc Khuyển Linh Huyết, Độn Giáp Thư : thu thập Linh Phù
_Môn Phái Thạch
...

Có 1 bản đồ chuyên dùng để thu thập nguyên liệu nhưng mà cần phải có thần nông đơn. Ở CB ko thấy cái này -> có lẽ OpenBeta sẽ bán trong Kỳ Trân Các và phải nạp thẻ để mua.Thay vào đó ở tất cả các map ngoài thành sẽ xuất hiện những túi đồ , nếu có kỹ năng thu thập phù hợp + dụng cụ khai thác bạn sẽ thu thập được túi đồ đó. Lưu ý rằng một số nguyên liệu ( như Tàng Hồng Hoa, Cắt cánh ...) có thể đánh quái rớt ra.
Ví dụ:
+Gặp túi da sói, có kỹ năng thuộc da và chế bì dao, bạn sẽ lượm được túi đó và được vài chục tấm da sói.
+Gặp rương nát, có kỹ năng Tập linh và phương sĩ khí (dụng cụ mua ở tạp hóa), bạn sẽ lượm được vài chục hồi thành thạch ( là nguyên liệu làm thổ địa phù ).

Kỹ năng sống trong VLTK2 có nhiều điểm khác so với JX2 . Trong VLTk2 bạn có đến 3 kỹ năng thu thập và 1 kỹ năng sản xuất.
Kỹ năng sản xuất : Làm Vũ khí ngắn,Làm Vũ khí dài, Làm kỳ môn vũ khí, Làm Giáp, Chế tạo thuốc, Chế bùa , Làm thức ăn.
Kỹ năng thu thập : Kỹ năng đào khoáng, Kỹ Năng đốn củi ,Kỹ năng dệt vải ,Kỹ năng thuộc da (chế bì), Kỹ năng hái thuốc, Kỹ năng Tập Linh, Kỹ năng trồng trọt .
- Làm Vũ khí ngắn (Bao tay, Kiếm, Đao,???)
<-> Cần nguyên liệu từ Kỹ năng đào khoáng và Kỹ Năng đốn củi
- Làm Vũ khí dài (Côn, thương, trượng )
<-> Cần nguyên liệu từ Kỹ năng đào khoáng và Kỹ Năng đốn củi
- Làm Vũ khí kỳ môn (Đàn , Bút, Phi tiêu, Cung,???)
<-> Cần nguyên liệu từ Kỹ năng đào khoáng và Kỹ Năng đốn củi
- Làm Giáp nam, nữ
<-> Cần nguyên liệu từ Kỹ năng kéo tơ(dệt vải) và Kỹ năng thuộc da
- Chế tạo thuốc
<-> Cần nguyên liệu từ Kỹ năng hái thuốc
- Chế tạo bùa
<-> Cần nguyên liệu từ Kỹ năng Tập Linh (Mạc Quân Đạo Trưởng(173,185) Tuyền Châu)
- Làm thức ăn (doping + chỉ số) :
<-> Cần nguyên liệu từ Kỹ năng trồng trọt

Những vật phẩm có được từ các kỹ năng thu thập(theo thứ tự lv có thể khai thác từ thấp đến cao ) :
1)Kỹ năng đào khoáng:
_Tinh thiết, Bách Luyện Cang, Ô Kim, Hàn Kiếm...
2)Kỹ Năng đốn củi
_Tùng Mộc, Dương Mộc, Sam Mộc, Thiết Mộc...
3)Kỹ năng kéo tơ:
_Thổ Vĩ, Tơ Tằm, Tơ Ngũ Sắc, Tơ Lang Chu...
4)Kỹ năng thuộc da:
_Da sói, Da Hổ, Da Rắn, Da Hồ Ly ...
5)Kỹ năng hái thuốc:
_Ba Đậu, Tàng Hồng Hoa, Cắt cánh, Hoàng Liên...
6)Kỹ năng trồng trọt:
_Quang Thông Ma, Mộc Nhĩ, Khuynh Ly Đậu, Thạch Khẩn, Trúc Nhục, Nhiễu Minh Đậu, Dung Trạch Cốc, Hồ Tiêu...
7)Kỹ năng Tập Linh:
_Hồi thành thạch, Chu Sa, Hắc Khuyển Linh Huyết, Môn Phái Thạch...

Điểm khác quan trọng nhất là bạn không thể tới các map thu thập nguyên liệu như JX2 ( có lẽ sau này sẽ bán đồ trong Kỳ Trân Các để có thể thu thập được ở map đó) (FB). Thay vào đó ở tất cả các map ngoài thành sẽ xuất hiện những túi đồ , nếu có kỹ năng thu thập phù hợp + dụng cụ khai thác bạn sẽ thu thập được túi đồ đó. Lưu ý rằng một số nguyên liệu ( như Tàng Hồng Hoa, Cắt cánh ...) có thể đánh quái rớt ra.
Ví dụ:
+Gặp túi da sói, có kỹ năng thuộc da và chế bì dao, bạn sẽ lượm được túi đó và được vài chục tấm da sói.
+Gặp rương nát, có kỹ năng Tập linh và phương sĩ khí (dụng cụ mua ở tạp hóa), bạn sẽ lượm được vài chục hồi thành thạch ( là nguyên liệu làm thổ địa phù ).
Các NPC học kỹ năng thu thập:

Đào khoáng học tại Đại Khoáng Công (229/214) - Thành Đô
Kéo tơ học tại Hoàng Đại thẩm (230/218) - Thành Đô
Hái thuốc học tại Lâm Dược sư (194/184) - Tuyền Châu
Canh tác học tại Lý Phong Thu (200/185) - Tuyền Châu
Tập linh học tại Mạc Quân đạo trưởng (174/185) - Tuyền Châu
Đốn củi học tại Lưu Nhất Phủ (152/181) - Biện Kinh
Làm da học tại Thợ săn Trương (168/188) - Biện Kinh


Cách tìm thấy Chu Sa

1. Học kỹ năng sống.

Yêu cầu : đẳng cấp 10.

Đầu tiên bạn đến Thành Đô gặp Du phương đại nhân ở tọa độ 216/225 sau đó tên này bắt bạn đi đến Tuyền Châu gặp Lý Phong Thu ở tọa độ 200/185 trả lời đúng 5 câu hỏi của nó (3,3,3,4,3). Sau khi trả lời đúng 6 câu hỏi của nó ,tên này chỉ bạn đến Biện Kinh gặp Vân du đạo nhân ở 169 /187 nói chuyện. Sau đó Vân Du đạo nhân sẽ chỉ bạn đến gặp Lưu Nhất Phủ (3,2,2,4,2), nó lại bắt bạn trả lời mấy câu hỏi. Đến đây là xong, từ nay bạn có thể học được kĩ năng sống.

2. Để có thể kiếm Chu Sa :

Trước hết học Kỹ năng sống Tập Linh ở Mạc Quân Đạo Trưởng (173/185) Tuyền Châu. Sau khi học kỹ năng Tập Linh thì đến tiệm Tạp Hóa mua 1 Phương Sĩ Khí (nếu có xiền thì mua nhiều khoản 4-5 cái vì cái này rất mau hỏng 1 cái đào được khoảng là 2 lần là hỏng gòi).

Dùng kỹ năng Tập Linh ra xung quanh thành thị tìm những cái hộp gọi là Rương Nát mà đè nó ra thu thập, mỗi lần thu thập như vậy thì đẳng cấp kỹ năng sẽ tăng lên. Mới đầu khi học đẳng cấp kỹ năng sẽ là 0/79, sau mỗi lần thu thập số đẳng cấp này sẽ tăng lên từ 1,2,3/79............ đến cao nhất là 79/79. Trong lúc thu thập sẽ có khi bạn chọn món đồ để đào thì hệ thống sẽ thông báo bạn chưa đủ kỹ năng để thu thập món đồ đó là do kỹ năng Tập Linh chưa đủ. Sau khi đạt đẳng cấp kỹ năng từ 11 trở lên khi sử dụng kỹ năng Tập Linh trên những món đồ đó thì sẽ ngẫu nhiên xuất hiện 3 món như các loại Phù Thạch (dùng để chế tạo Thổ Địa Phù), Hắc Khuyển Linh Huyết (vật phẩm cần thiết dùng để làm nhiệm vụ Công Tôn Thư sau này) và món cuối cùng là món ai ai cũng sẽ cần đó là Chu Sa

(Thu thập từ Forum VL2)

RedWhite
28/10/2007, 11:45
Admin nh&#224; ta l&#224; d&#226;n VL &#224;. Thấy đăng b&#224;i VL2 ho&#224;i :D

kingbinhminh
28/10/2007, 16:18
admin chuy&#234;n đi thu thập b&#224;i viết từ khắp nơi :) với lại v&#236; v&#245; l&#226;m 2 đang host m&#224; hehe b&#224;i viết thu h&#250;t nhất cũng lại l&#224; v&#245; l&#226;m 2... để kết th&#250;c xong Dota, Ran t&#244;i cũng viết về v&#245; l&#226;m 2.

Mas
31/10/2007, 11:54
Kh&#244;ng biết VL2 c&#243; b&#225;n thẻ hong hay l&#224; cho free nhỉ>?

RedWhite
31/10/2007, 12:43
Đ&#244;ng người sập lu&#244;n cả server vậy chắc b&#225;n thẻ... xiềng :D C&#243; b&#242; sữa m&#224; kh&#244;ng biết vắt th&#236; để cho ai vắt :) Như VLTK1 đ&#243;, mang tiếng l&#224; nạp thẻ nhưng thật ra cũng l&#224; h&#236;nh thức đ&#243;ng ph&#237; h&#224;ng th&#225;ng 60K th&#244;i, đến giờ vẫn vậy m&#224; vẫn l&#224; con b&#242; vắt sữa của "người ấy v&#224; t&#244;i em chọn ai" :D Chẳng qua c&#243; th&#234;m h&#236;nh thức mua KNB trong game rồi đổi ra giờ chơi n&#224;y nọ th&#236; cũng đỡ đỡ, hehe.

tomtem
30/05/2008, 11:07
VLII = VLI + TLBB, gần như ko c&#243; j` l&#224;m đặc sắc ri&#234;ng ><

hirokun
04/06/2008, 10:47
học max kỹ năng l&#224; chế đồ xịn phải kh&#244;ng bạn?

sincer11
22/05/2009, 09:59
Chắc zay, nhưng thấy võ lâm 2 dường như ko hay = tru tiên thì phải. Thấy Tru tiên hệ thống cũng khủng lắm á

nguyenphanvietnam
20/06/2009, 01:30
Mình mới tập chơi thui, cảm ơn admin nhìu ^^

ngocnam261
20/06/2009, 01:37
cảm ơn admin nhiều em mới chơi nên đang muốn tìm hiểu

nhattan230291
20/06/2009, 09:59
thanks nhìu nhìu nha :D

hoachuoi77
20/06/2009, 11:15
thank admin nhiều :)

tvm_pro19
22/06/2009, 00:19
thích nga my tục gia của vl2........... đánh bằng đàn rất phong cách

lightstarvp
31/01/2010, 21:58
Chắc zay, nhưng thấy võ lâm 2 dường như ko hay = tru tiên thì phải. Thấy Tru tiên hệ thống cũng khủng lắm á

Tru tiên là game cho đại gia dân thuờng tụi ta đú sao được ;))

nghiatt
31/01/2010, 22:06
Cần thanh lý bao tay -13% nội phòng và NB th cội công đã up tại server tường phụng :| bạn nào cần pm YM: super_lucky_1102

buivanhung
01/02/2010, 08:54
~_~ chế xong tốn tiền rồi lại còn ép thà đi mua đồ còn hơn

thì chế đồ để đc đồ linh khí cao:D lúc đó bán cũng khối tiền:D

rockeyvn
01/02/2010, 09:28
Thanks nha anh admin

nguyenkhangvn
01/02/2010, 10:35
kỹ năng sản xuất có thể học nhiều được không bạn ? thu thập mình học hết 7 nghề rồi ^^

chaosknight
01/02/2010, 15:29
thank admin.

no1cryheart
02/02/2010, 14:46
hay quá, minh moi tap choi, chua biet :D

batmancomeback
10/04/2010, 12:59
ghe vậy..........................................qu là ghê

kekejeje
06/05/2011, 17:04
cũng được cám ơn adm

meoluumanh
07/05/2011, 01:10
thanks nhé :D mình đang cần tìm cái này

qcttvn11
21/07/2011, 15:26
ôi trời bá đạo! wwwwww

novocosoma
28/07/2011, 12:54
upupupupupuppupupupuppupup

kyonaoru
03/08/2011, 02:37
nghe co ve hay day nhi?...................

ngocnhung017
03/08/2011, 16:30
Cảm ơn bạn vì bài viết hữu ích!

khidau
10/08/2011, 10:19
https://lh3.googleusercontent.com/-QtNX6w4E1m8/TkDucCEOc_I/AAAAAAAACdM/8zMKzQX9BOU/Gmail%252520-%252520V%2525E1%2525BB%252581%252520Kinh%252520gui %252520anh%252520bc%252520ngay%2525201-8%252520-%252520nguyenchi1107%252540gmail.com%252520-%252520Mozilla%252520Firefox%252520822011%25252012 5417%252520PM.jpg

Hotline : 0918755356 - 0903.034.381 - 08.3911.8552 - 39118551
Fax: 083 9118579