PDA

View Full Version : [.:Tony:. 's simfile] Tony is back =)).:Tony:.
06/04/2009, 01:55
1 lần nữa rục rịch chuyển nhà qua đây :P Dù đã mua PC nhưng cái tính lười thì không bao giờ thay đổi, 1-2 tuần mới hoàn thành được 1 sim :((
Và nay, tony đã quay trở lại, lợi hại hơn \:D/ trước tiên là sim mới :">

Theme mới You Can Dance :">

http://i25.photobucket.com/albums/c96/tony_toonami/new.gif
http://i25.photobucket.com/albums/c96/tony_toonami/theme.jpg (http://bbs.mmo.vn/showpost.php?p=19030&postcount=43)


Update song 18/6/09ra
http://i25.photobucket.com/albums/c96/tony_toonami/CD/dawn.png (http://www.mediafire.com/?2whcznw0n4n)
http://i25.photobucket.com/albums/c96/tony_toonami/new.gif
Title: Dawn
Artist: Sonitus Vir
Bpm: 155
Time: 1'32s49''
Mode/Difficult/Maker/Level/Notes/Hold Keys:
+ 4k Hard Tony lv10/681/59

http://i25.photobucket.com/albums/c96/tony_toonami/CD/doh.png (http://www.mediafire.com/?imnyytywoez)
http://i25.photobucket.com/albums/c96/tony_toonami/new.gif
Title: Destination of the heart
Artist: Renard
Bpm: 150-400
Time: 1'45s12''
Mode/Difficult/Maker/Level/Notes/Hold Keys:
+ 4k Hard Tony lv19/858/40
P/S: Có note ảo nên chỉ dành cho SM3.9 xSpeed nhé (ko C speed)

http://i25.photobucket.com/albums/c96/tony_toonami/CD/2fire.png (http://www.mediafire.com/?nz24y0yhjgk)
http://i25.photobucket.com/albums/c96/tony_toonami/new.gif
Title: Fire Fire
Artist: StripE
Bpm: 150
Time: 2'10s25''
Mode/Difficult/Maker/Level/Notes/Hold Keys:
+ 4k -Inhuman version- Tony lv35/1409/11

http://i25.photobucket.com/albums/c96/tony_toonami/CD/R176.png (http://www.mediafire.com/?ytzzznmkjjt)
http://i25.photobucket.com/albums/c96/tony_toonami/new.gif
Title: R176
Artist: Cranky
Bpm: 150
Time: 2'16s01''
Mode/Difficult/Maker/Level/Notes/Hold Keys:
+ 4k Tony lv21/1259/65

http://i25.photobucket.com/albums/c96/tony_toonami/CD/turri.png (http://www.mediafire.com/?knmwjmoyuig)
http://i25.photobucket.com/albums/c96/tony_toonami/new.gif
Title: Turii ~Panta rhei~
Artist: Zektback
Bpm: 148
Time: 2'12s10''
Mode/Difficult/Maker/Level/Notes/Hold Keys:
+ 4k Tony lv12/1049/127


Như thường lệ là nhạc chọn lọc từ SDO china <:-P

http://i25.photobucket.com/albums/c96/tony_toonami/CD/prince.png (http://www.mediafire.com/?tvuwauaymhm)
http://i25.photobucket.com/albums/c96/tony_toonami/new.gif
Title: The prince of darkness
Artist: Red eye
Bpm: 160
Time: 1'55s50''
Mode/Difficult/Maker/Level/Notes/Hold Keys:
+ 4k SDO china lv23/1124/78

http://i25.photobucket.com/albums/c96/tony_toonami/CD/mendes.png (http://www.mediafire.com/?zzxfmwdmmo5)
http://i25.photobucket.com/albums/c96/tony_toonami/new.gif
Title: Mendes
Artist: Humanoid
Bpm: 168
Time: 1'56s10''
Mode/Difficult/Maker/Level/Notes/Hold Keys:
+ 4k SDO china lv21/1099/40


Update 30/4 :"> style làm CD mới \:D/

http://i25.photobucket.com/albums/c96/tony_toonami/CD/hahaha.png (http://www.mediafire.com/?gwdnyd1dmmy)
Title: Ha ha ha
Artist: Girls' Generation (SNSD)
Bpm: 152
Time: 2'30s04''
Mode/Difficult/Maker/Level/Notes/Hold Keys:
+ 4k Hard Tony lv11/1185/107

http://i25.photobucket.com/albums/c96/tony_toonami/CD/missingu.png (http://www.mediafire.com/?zzqzte1t3gl)
Title: Misssing U
Artist: FT.Island
Bpm: 140
Time: 2'26s46''
Mode/Difficult/Maker/Level/Notes/Hold Keys:
+ 4k Hard Tony lv13/1136/213

http://i25.photobucket.com/albums/c96/tony_toonami/CD/j219.png (http://www.mediafire.com/?zvnndoign5n)
Title: J219 (Remix)
Artist: Cranky
Bpm: 160
Time: 1'55s50''
Mode/Difficult/Maker/Level/Notes/Hold Keys:
+ 4k Hard Tony lv18/1026/153

2 bài khá khó trong SDO china: Nageki no Ki và The heaven Remix

http://i25.photobucket.com/albums/c96/tony_toonami/CD/nageki.png (http://www.mediafire.com/?zyqkmlm2wn5)
Title: Nageki no Ki
Artist: Kinjishi
Bpm: 160
Time: 2'10s50''
Mode/Difficult/Maker/Level/Notes/Hold Keys:
+ 4k Hard SDO china lv27/1521/114

http://i25.photobucket.com/albums/c96/tony_toonami/CD/heaven.png (http://www.mediafire.com/?myf2nwexzyz)
Title: Abbys -The heaven Remix-
Artist: DJ.Taka vs Ryu*
Bpm: 171
Time: 1'54s87''
Mode/Difficult/Maker/Level/Notes/Hold Keys:
+ 4k Hard SDO china lv17/1227/9

http://i25.photobucket.com/albums/c96/tony_toonami/CD/Anisakis.png (http://www.mediafire.com/?ij3mbzmwy3u)
Title: Anisakis
Artist: Suzaku (朱雀)
Bpm: 185
Time: 2'17s15''
Mode/Difficult/Maker/Level/Notes/Hold Keys:
+ 4k Hard Tony 25/1286/80
Có note ảo (SM3.9 only ;)))

http://i25.photobucket.com/albums/c96/tony_toonami/CD/badboy.png (http://www.mediafire.com/?emgmmnn3gz1)

Title: Bad boy
Artist: Son Dam Bi
Bpm: 130
Time: 2'20s08''
Mode/Difficult/Maker/Level/Notes/Hold Keys:
+ 4k Hard Tony 12/926/47
Có note ảo (SM3.9 only ;)))

http://i25.photobucket.com/albums/c96/tony_toonami/CD/gee.png (http://www.mediafire.com/?zxm0dnymmnx)

Title: Gee (지)
Artist: Girls' generation
Bpm: 200
Time: 3'22s34''
Mode/Difficult/Maker/Level/Notes/Hold Keys:
+ 4k Hard Tony 18/1698/467

http://i25.photobucket.com/albums/c96/tony_toonami/CD/happysnowman.png (http://www.mediafire.com/?wyyze4nzytz)

Title: Happy Snowman
Artist: Easy Pop
Bpm: 280
Time: 1'50s44''
Mode/Difficult/Maker/Level/Notes/Hold Keys:
+ 4k Hard Tony 13/995/0

http://i25.photobucket.com/albums/c96/tony_toonami/CD/modelft2.png (http://www.mediafire.com/?emxmmydtmnm)

Title: Model FT2
Artist: Mutsuhiko Izumi
Bpm: 155
Time: 1'42s37''
Mode/Difficult/Maker/Level/Notes/Hold Keys:
+ 4k Hard Tony 18/1157/17

http://i25.photobucket.com/albums/c96/tony_toonami/CD/overtherave.png (http://www.mediafire.com/?ftycvwde3tt)

Title: Over the rave
Artist: Takoyaki
Bpm: 160
Time: 1'50s84''
Mode/Difficult/Maker/Level/Notes/Hold Keys:
+ 4k Hard Tony 20/889/15

http://i25.photobucket.com/albums/c96/tony_toonami/CD/utopia.png (http://www.mediafire.com/?gdj2vjgjmjd)

Title: Utopia
Artist: ☺ (Smiley)
Bpm: 166
Time: 2'04s52''
Mode/Difficult/Maker/Level/Notes/Hold Keys:
+ 4k Hard Tony 12/836/76
+ 4k Edit ITG 10/647/98

http://i25.photobucket.com/albums/c96/tony_toonami/CD/urman.png (http://www.mediafire.com/?oyijmnxtmmm)

Title: U R Man (Remix)
Artist: SS501
Bpm: 117
Time: 2'22s47''
Mode/Difficult/Maker/Level/Notes/Hold Keys:
+ 4k Hard Tony 11/1170/23

http://i25.photobucket.com/albums/c96/tony_toonami/CD/sadlove.png (http://www.mediafire.com/?jmmknowwmne)

Title: Sad love
Artist: Dream Girls
Bpm: 134
Time: 2'26s57''
Mode/Difficult/Maker/Level/Notes/Hold Keys:
+ 4k Hard Tony 11/1050/25

Bonus thêm 2 bài trong sdo v2.4 :P

http://i25.photobucket.com/albums/c96/tony_toonami/CD/Delirium.png (http://www.mediafire.com/?wynknkmygzu)

Title: Delirium
Artist: ☺ (Smiley)
Bpm: 134
Time: 2'26s57''
Mode/Difficult/Maker/Level/Notes/Hold Keys:
+ 4k Hard SDOchina 14/1059/5

http://i25.photobucket.com/albums/c96/tony_toonami/CD/godknow.png (http://www.mediafire.com/?zztnjimtj4z)

Title: God know
Artist: Aya Hirano
Bpm: 134
Time: 2'26s57''
Mode/Difficult/Maker/Level/Notes/Hold Keys:
+ 4k Hard SDOchina 16/900/16

1 bộ noteskin SDO có lẽ là khá chuẩn :-" bao gồm note Angel, Fire-fly, Hammer, Blue, Diag và đặc biệt nhất là note Show time \m/

http://i25.photobucket.com/albums/c96/tony_toonami/note.jpg
Download noteskin (http://www.mediafire.com/?wyymwzjdnug)

Link share toàn bộ simfile nói trên (http://www.mediafire.com/?sharekey=0adac5953e04794a8c9e7c56ba37815f15b2f638 2b8cd766)

.:Tony:.
06/04/2009, 02:01
Sims cũ :">

American Idiot - Green Day
http://i25.photobucket.com/albums/c96/tony_toonami/ad.png (http://www.downloadtaxi.com/d/1231313167/American_idiot.smzip)

Deja Vu - SS501
http://i25.photobucket.com/albums/c96/tony_toonami/CD/cdtitle-dejavu.png (http://www.downloadtaxi.com/d/1231314712/Dejavu.smzip)
Mirror 2 + clip (http://downloadtaxi.com/d/1215683713/Deja_vu.smzip)Xin wo - S.H.E ft. Phi Luân Hải
http://i25.photobucket.com/albums/c96/tony_toonami/CD/xinwo.png (http://downloadtaxi.com/d/1219223042/Xin_Wo.smzip)

One - Epik High ft. Jisun
http://i25.photobucket.com/albums/c96/tony_toonami/CD/one.png (http://downloadtaxi.com/d/1218610472/One_Epik_High.smzip)

Festival of ghost 2 - Brandy
http://i25.photobucket.com/albums/c96/tony_toonami/CD/ghost2.png (http://downloadtaxi.com/d/1216304541/Festival_of_ghost_2.smzip)

Gravitaion - Shining Collection (SDO lv24)
http://i25.photobucket.com/albums/c96/tony_toonami/CD/gravitation.png (http://downloadtaxi.com/d/1215955139/Gravitation_lv24.smzip)

One step at a time - Jodin Spark
http://i25.photobucket.com/albums/c96/tony_toonami/CD/onestep.png (http://downloadtaxi.com/d/1219066608/One_step_at_a_time.smzip)

Last Farewell - Bigbang
http://i25.photobucket.com/albums/c96/tony_toonami/CD/cd.png (http://downloadtaxi.com/d/1220625896/Last_Farewell.smzip)

1234Back - A'Star
http://i25.photobucket.com/albums/c96/tony_toonami/CD/1234back.png (http://downloadtaxi.com/d/1220280595/1234Back.smzip)

KanKan - O2jam
http://i25.photobucket.com/albums/c96/tony_toonami/CD/kankan.png (http://downloadtaxi.com/d/1222941590/Kankan.smzip)

Xuxa - Smiley (thêm mode sdo lv16, khá đã tay )

http://i25.photobucket.com/albums/c96/tony_toonami/CD/xuxa.png (http://downloadtaxi.com/d/1213453645/Xuxa.smzip)

Winter - Banya
http://i25.photobucket.com/albums/c96/tony_toonami/CD/winter.png (http://downloadtaxi.com/d/1219395214/Winter.smzip)

Beethoven Virus - Banya
http://i25.photobucket.com/albums/c96/tony_toonami/CD/beethoven.png (http://downloadtaxi.com/d/1218099630/Beethoven_virus.smzip)

Heart beat (SDOchina lv21)
http://i25.photobucket.com/albums/c96/tony_toonami/CD/heart.png (http://downloadtaxi.com/d/1213283155/lv21.smzip)

Emeral Sword - Rhapsody
http://i25.photobucket.com/albums/c96/tony_toonami/CD/sword.png (http://downloadtaxi.com/d/1213159550/emerald_sword.smzip)

Like Whoa - Aly & AJ (Minute man OST)
http://i25.photobucket.com/albums/c96/tony_toonami/CD/Likewhoa.png (http://downloadtaxi.com/d/1210135715/Like_whoa_Aly_AJ.smzip)

Can Can - Audition
http://i25.photobucket.com/albums/c96/tony_toonami/CD/cancan.png (http://downloadtaxi.com/d/1207728524/Audition_Can_can.smzip)

Seft - Park Jung Hui (SDO lv17)
http://i25.photobucket.com/albums/c96/tony_toonami/CD/seft.png (http://downloadtaxi.com/d/1220199172/Seft.smzip)

Air (SDO lv19)
http://i25.photobucket.com/albums/c96/tony_toonami/air.png (http://www.downloadtaxi.com/d/1230822263/Air.smzip)

Xe đạp teen - Duy Anh & Khởi My
http://i25.photobucket.com/albums/c96/tony_toonami/xedapteen.png (http://www.downloadtaxi.com/d/1227780412/Xedapteen.smzip)

Xe đạp teen - Duy Anh & Khởi My
http://i25.photobucket.com/albums/c96/tony_toonami/CD/timetoair.png (http://www.downloadtaxi.com/d/1236509440/Time_to_air.smzip)

Audition theme for SM3.9 (Final)
http://i25.photobucket.com/albums/c96/tony_toonami/CD/theme.png (http://www.downloadtaxi.com/d/1215772490/Audition_theme.smzip)

[N]hoc[D]
06/04/2009, 08:53
thiệt tình làm ăn gì mà âm thầm wa nha ^^ bắt tui phải down 1 đống lun >"< nhìn mấy cái note đã ko chịu nổi + mấyca1i sim nhìn lv hoành tráng qóa ^^ down về đây

th3firstkiss
06/04/2009, 14:25
zế zề zê! :)) theme mới ! =))

X-Styler
06/04/2009, 20:12
=))
wellcome back =))
tóny` già :))
khui themes
@: tony dung share link truc tiep nha de die lam

o0pump0o
07/04/2009, 09:14
Tony siêng năng dữ dội ta :(
PuMp dào nài bù đầu bù cổ chẳng còn hứng thú để làm sím T_T

Royal
07/04/2009, 13:15
Bù đầu bù cổ vì chuyện "tương lai" :-".

.:Tony:.
07/04/2009, 17:35
Sims mới đc có 2-3 bài hui à, còn đâu toàn cũ mèm =)) tony thì ko có bận gì nhiều lắm mỗi tội lười thôi :-"

o0pump0o
07/04/2009, 18:01
Bù đầu bù cổ vì chuyện "tương lai" :-".

hay ha :-w tương lai của pa như thế nào còn chưa bík kìa sao ko lo đi /:)

Royal
07/04/2009, 19:40
Tui đang mần đó đây, nhưng tương lai của tui tui là trước mắt, còn pa thì lo chuyện tương lai lâu dài ;;).

tomakun
07/04/2009, 22:07
Phum lo chuyện tương cà, tương ớt thì đúng, sút ngày cứ đi với VIP

ryuujin
07/04/2009, 22:11
1 lần nữa rục rịch chuyển nhà qua đây :P Dù đã mua PC nhưng cái tính lười thì không bao giờ thay đổi, 1-2 tuần mới hoàn thành được 1 sim :((
Và nay, tony đã quay trở lại, lợi hại hơn \:D/ trước tiên là sim mới :">

http://i25.photobucket.com/albums/c96/tony_toonami/CD/Anisakis.png (http://www.mediafire.com/?ij3mbzmwy3u)
Title: Anisakis
Artist: Suzaku (朱雀)
Bpm: 185
Time: 2'17s15''
Mode/Difficult/Maker/Level/Notes/Hold Keys:
+ 4k Hard Tony 25/1286/80
Có note ảo (SM3.9 only ;)))

http://i25.photobucket.com/albums/c96/tony_toonami/CD/badboy.png (http://www.mediafire.com/?emgmmnn3gz1)

Title: Bad boy
Artist: Son Dam Bi
Bpm: 130
Time: 2'20s08''
Mode/Difficult/Maker/Level/Notes/Hold Keys:
+ 4k Hard Tony 12/926/47
Có note ảo (SM3.9 only ;)))

http://i25.photobucket.com/albums/c96/tony_toonami/CD/gee.png (http://www.mediafire.com/?zxm0dnymmnx)

Title: Gee (지)
Artist: Girls' generation
Bpm: 200
Time: 3'22s34''
Mode/Difficult/Maker/Level/Notes/Hold Keys:
+ 4k Hard Tony 18/1698/467

http://i25.photobucket.com/albums/c96/tony_toonami/CD/happysnowman.png (http://www.mediafire.com/?wyyze4nzytz)

Title: Happy Snowman
Artist: Easy Pop
Bpm: 280
Time: 1'50s44''
Mode/Difficult/Maker/Level/Notes/Hold Keys:
+ 4k Hard Tony 13/995/0

http://i25.photobucket.com/albums/c96/tony_toonami/CD/modelft2.png (http://www.mediafire.com/?emxmmydtmnm)

Title: Model FT2
Artist: Mutsuhiko Izumi
Bpm: 155
Time: 1'42s37''
Mode/Difficult/Maker/Level/Notes/Hold Keys:
+ 4k Hard Tony 18/1157/17

http://i25.photobucket.com/albums/c96/tony_toonami/CD/overtherave.png (http://www.mediafire.com/?ftycvwde3tt)

Title: Over the rave
Artist: Takoyaki
Bpm: 160
Time: 1'50s84''
Mode/Difficult/Maker/Level/Notes/Hold Keys:
+ 4k Hard Tony 20/889/15

http://i25.photobucket.com/albums/c96/tony_toonami/CD/utopia.png (http://www.mediafire.com/?gdj2vjgjmjd)

Title: Utopia
Artist: ☺ (Smiley)
Bpm: 166
Time: 2'04s52''
Mode/Difficult/Maker/Level/Notes/Hold Keys:
+ 4k Hard Tony 12/836/76
+ 4k Edit ITG 10/647/98

http://i25.photobucket.com/albums/c96/tony_toonami/CD/urman.png (http://www.mediafire.com/?oyijmnxtmmm)

Title: U R Man (Remix)
Artist: SS501
Bpm: 117
Time: 2'22s47''
Mode/Difficult/Maker/Level/Notes/Hold Keys:
+ 4k Hard Tony 11/1170/23

http://i25.photobucket.com/albums/c96/tony_toonami/CD/sadlove.png (http://www.mediafire.com/?jmmknowwmne)

Title: Sad love
Artist: Dream Girls
Bpm: 134
Time: 2'26s57''
Mode/Difficult/Maker/Level/Notes/Hold Keys:
+ 4k Hard Tony 11/1050/25

Bonus thêm 2 bài trong sdo v2.4 :P

http://i25.photobucket.com/albums/c96/tony_toonami/CD/Delirium.png (http://www.mediafire.com/?wynknkmygzu)

Title: Delirium
Artist: ☺ (Smiley)
Bpm: 134
Time: 2'26s57''
Mode/Difficult/Maker/Level/Notes/Hold Keys:
+ 4k Hard SDOchina 14/1059/5

http://i25.photobucket.com/albums/c96/tony_toonami/CD/godknow.png (http://www.mediafire.com/?zztnjimtj4z)

Title: God know
Artist: Aya Hirano
Bpm: 134
Time: 2'26s57''
Mode/Difficult/Maker/Level/Notes/Hold Keys:
+ 4k Hard SDOchina 16/900/16

1 bộ noteskin SDO có lẽ là khá chuẩn :-" bao gồm note Angel, Fire-fly, Hammer, Blue, Diag và đặc biệt nhất là note Show time \m/

http://i25.photobucket.com/albums/c96/tony_toonami/note.jpg
Download noteskin (http://www.mediafire.com/?wyymwzjdnug)

Link share toàn bộ simfile nói trên (http://www.mediafire.com/?sharekey=0adac5953e04794a8c9e7c56ba37815f15b2f638 2b8cd766)

Show hàng project mới nhất: SDO theme for SM3.9 =D> (chẳng biết đến bao giờ mới hoàn thành nữa)

http://i25.photobucket.com/albums/c96/tony_toonami/screen00030.jpg

Themes giống Sành điệu mấy anh nhỉ :x

th3firstkiss
07/04/2009, 23:12
đẹp không ku? nhưng mà chỉ dành cho 3.9 thôi! há há há

Royal
08/04/2009, 11:55
Quote thì xoá link hình đi.

o0pump0o
08/04/2009, 20:23
sành điệu mà hem fải là sành điệu =]]

[N]hoc[D]
08/04/2009, 21:03
ơ nó còn gọi là sành điệu à? tui tưởng giờ nó là sa đọa mòa :l

.:Tony:.
08/04/2009, 21:20
SDO - Sành điệu - Sa đọa - Sầu đời =)) Gọi sao cũng đc á =))

[N]hoc[D]
14/04/2009, 21:50
tui thấy dự định theme của ông lâu wa nhá :-w.Yêu cầu hoành thành sớm để tui còn hưởng thụ sớm đi chứ. Hay là nhân dịp 30/4 - 1/5 giống tui đi =)) update cái đó lên =)) ^^ vậy đi nha

.:Tony:.
14/04/2009, 21:52
Dạo này lười quá đi mất, làm 1 đống graphic rùi nhưng chưa đắp vô theme :-" project này coi bộ om lâu lắm á :D

.:Tony:.
18/04/2009, 16:46
preview tí tẹo đã :">
rqa_8Z8oRKY

Royal
18/04/2009, 19:26
Theme này, làm thành 50mb anh :|.
P/S: anh post sai code òi :D.

th3firstkiss
18/04/2009, 20:11
cái list nhạc hơi xấu! -,-

khoa135789
19/04/2009, 17:38
Chậc, toàn bài khủng ko à8-}, thôi kệ, cứ down về nhảy, nhảy đc bài nào thì nhảy;;), chết thì thôi=))=))

th3firstkiss
19/04/2009, 19:27
Chậc, toàn bài khủng ko à8-}, thôi kệ, cứ down về nhảy, nhảy đc bài nào thì nhảy;;), chết thì thôi=))=))

chết thì thôi! =)) cứ nhảy bừa đê! chết nhiều mới pro đc chứ !=))

khoa135789
19/04/2009, 21:15
chết thì thôi!=)) cứ nhảy bừa đê! chết nhiều mới pro đc chứ !=))
Nhảy bừa pro ko đc sợ gà thêm ấy chứ=))

o0pump0o
21/04/2009, 13:20
gúm, trém tony đi >"<

.:Tony:.
30/04/2009, 20:30
Update 30/4 :"> style làm CD mới \:D/

http://i25.photobucket.com/albums/c96/tony_toonami/CD/hahaha.png (http://www.mediafire.com/?gwdnyd1dmmy)
http://i25.photobucket.com/albums/c96/tony_toonami/new.gif
Title: Ha ha ha
Artist: Girls' Generation (SNSD)
Bpm: 152
Time: 2'30s04''
Mode/Difficult/Maker/Level/Notes/Hold Keys:
+ 4k Hard Tony lv11/1185/107

http://i25.photobucket.com/albums/c96/tony_toonami/CD/missingu.png (http://www.mediafire.com/?zzqzte1t3gl)
http://i25.photobucket.com/albums/c96/tony_toonami/new.gif
Title: Misssing U
Artist: FT.Island
Bpm: 140
Time: 2'26s46''
Mode/Difficult/Maker/Level/Notes/Hold Keys:
+ 4k Hard Tony lv13/1136/213

http://i25.photobucket.com/albums/c96/tony_toonami/CD/j219.png (http://www.mediafire.com/?zvnndoign5n)
http://i25.photobucket.com/albums/c96/tony_toonami/new.gif
Title: J219 (Remix)
Artist: Cranky
Bpm: 160
Time: 1'55s50''
Mode/Difficult/Maker/Level/Notes/Hold Keys:
+ 4k Hard Tony lv18/1026/153

2 bài khá khó trong SDO china: Nageki no Ki và The heaven Remix

http://i25.photobucket.com/albums/c96/tony_toonami/CD/nageki.png (http://www.mediafire.com/?zyqkmlm2wn5)
http://i25.photobucket.com/albums/c96/tony_toonami/new.gif
Title: Nageki no Ki
Artist: Kinjishi
Bpm: 160
Time: 2'10s50''
Mode/Difficult/Maker/Level/Notes/Hold Keys:
+ 4k Hard Tony lv27/1521/114

http://i25.photobucket.com/albums/c96/tony_toonami/CD/heaven.png (http://www.mediafire.com/?myf2nwexzyz)
http://i25.photobucket.com/albums/c96/tony_toonami/new.gif
Title: Abbys -The heaven Remix-
Artist: DJ.Taka vs Ryu*
Bpm: 171
Time: 1'54s87''
Mode/Difficult/Maker/Level/Notes/Hold Keys:
+ 4k Hard Tony lv17/1227/9

YamiRyou
30/04/2009, 21:03
thĩ 3 bài cuối :X, full bài cuối rùi nhá ^.< (2 bài kia hơi ngán ==!)

.:Tony:.
30/04/2009, 21:12
tony làm nhạc có lời có vẻ ko đc hay lắm mọi người thông cảm :khihatxi: (nhưng nhạc ko lời thì hoàn toàn ổn đúng ko :khidacy:)
Thanks yami vì đã test :khihothot:

th3firstkiss
01/05/2009, 10:33
:)) kết nhất nhạc của tony! vừa sức mình! :))

o0pump0o
01/05/2009, 13:25
F.T.Island rock XD XD XD XD. Love Lee Hong Gi :x :x :x :x :x

th3firstkiss
13/05/2009, 19:42
theme SDO trông chờ lâu quá rồi mà vãn chưa ra mắt! T_T music theme để bài đôi mắt ý tony

.:Tony:.
14/05/2009, 13:14
ok, Đôi mắt thì Đôi mắt :)) Theme này chọn nhạc nền đc mờ ;)

th3firstkiss
14/05/2009, 13:28
bài Loves Me Not cũng hay :X nhanh nhanh lên nhá!

LasstiotS
20/05/2009, 17:29
đã down hết và chỉ phán 1 câu rằng:"HAY QUÁ ÀH!!!" kakaka chấm anh tony 10 điểm lun hihihi :))
chừng nào ra theme vậy??? Nôn lắm òi đó nha !!! Tony mà hông up lên Las cào nhà Tony gãy móng tay lun áh =))

[N]hoc[D]
20/05/2009, 20:52
hay wa' ha!!! thằng này hễ cần thì wa kêu cmt hen... rùi giờ wa cũng ko thèm vô cmt cho lun hen :-w quên ơn rùi phải hẻm mai mốt hok thèm cmt cho nữa giận lun [-(

Gunnar-SM
24/05/2009, 17:37
Hmmm....Tác phẩm có gì đó lạ lạ, note ảo trong scroll note của anh Tony ah, khâm phục đó anh :))

[N]hoc[D]
04/06/2009, 18:02
giờ khen chắc cũng hơi mộn nhưng kệ cũng khen Ông làm hiệu ứng hay wa à =P~ cái gì cũng hay =P~ (ko bik cái emoticon nào diễn tã dc. cảm giác của tui nũa =.=). Nhưng hay thật đó ^^
P/s: theme tui chờ cái themeeeeeeeeeeee. À đừng để nhạc việt >"< tui ghét nhạc việt thui làm nhạc nc1 ngoài đi ghết nhất Đôi Mắt á đừng chêm bài đó vô ^^!! ;))

nkwkyokofukada
10/06/2009, 01:29
thx for sharing!
Some files were broken, could you upload it again, please?

th3firstkiss
10/06/2009, 21:10
nkwkyokofukada ặc ặc có member nước ngòai ghé thăm forum mình nè =))

ChrisAntony
10/06/2009, 21:34
Thanks Mr.Tony :D:D
(Giống kiểu spam lấy link down, kệ thôi ko biết nói gì "Thanks", mem mới tập SM)

Imai
11/06/2009, 11:02
Chà toàn nhạc hay ko ^^! ( mà khó wá T___T )

.:Tony:.
13/06/2009, 18:38
Chính thức ra mắt theme You Can Dance (Tên mới của project SDO) :khimaucam::khimaucam:
Lý do phải đổi tên theme là vì tony xài quá nhiều graphic của game này :khieso: và vì nó đẹp hơn SDO nữa :khilamlo: Trang chủ của game là http://jw2.9you.com/web_v2/ nếu có nhu cầu thì hãy chơi thử :khidacy:

Vậy theme này có tính năng gì mới so với những theme khác nhỉ :khikhoaichi:

Theme sử dụng 1 file exe để tinh chỉnh cho game :hanhxinxo: để có thể:
- Thay đổi Thanh máu (Gameplay frame)
- Đổi màu cho máu (Life meter color)
- Chọn nhạc nền title và menu :hanhbietyeu:
- 2 chế độ toasty rất ngộ :khidemtien:
- Tùy chỉnh màn đen (background) cho game (giống SDO) :khimaucam:

Muốn sử dụng chức năng này, máy tính của bạn cần cài đặt Microsoft .NET Framework (Download tại đây) (http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=0856eacb-4362-4b0d-8edd-aab15c5e04f5&displaylang=en)

Khi giải nén theme vào trong folder, chọn file You Can Dance.exe (File này cần đặt đúng tại folder này để hoạt động được tốt)

http://i25.photobucket.com/albums/c96/tony_toonami/1-1.jpg

http://i25.photobucket.com/albums/c96/tony_toonami/2-1.jpg

Sau khi chọn xong thì ở ngay trong game bấm phím F2 (để load lại texture và metric)


Nhạc nền Title gồm có:
- 그댄 내 가슴에 - H-Eugene ft Danny of 1tym (Baby don't cry)
- Step by step - Battle
- Gee - Girls' Generation
- Why did i fall in love with you - TVXQ
- Doo oop - Audition
- Project Ag
- Project XIV
- Second heaven - Ryu*

Nhạc nền menu:
- Insomnia - Wheesung
- Dawn - Sonitus Vir
- Gee - Girls' Generation
- Project AOI
- Night - Audition
- Project XI
- Project XI
- Xuxa - Smiley

Màn đen thì có 4 chế độ:
- None(ko màn đen)
- Left (màn bên trái)
- Center (màn bên phải)
- Solo 6K (6 phím)

Ngoài ra mọi người có thể thay đổi hình Judgment (Chữ marrvelous, perfect, great..) bằng cách trong folder Graphics của theme, chọn folder judg, mở file Judgment.redir bằng notepad, sửa giá trị
judg/01 1x6

01 thành 02 đến 29 tương ứng với các judg có sắn trong folder này, nếu thích mọi người có thể add thêm :khimacco:
VD:

judg/15 1x6

Sau khi xong thì ở ngay trong game bấm phím F2 (để load lại texture và metric)

Theme ôm đồm nhiều thứ nên khá là nặng :khimacco: tính năng nói thì hoành tráng chứ thực ra cũng bt, chỉ sợ mọi người thất vọng :khinoikhung:

1 vài Screenshot và link down

http://i25.photobucket.com/albums/c96/tony_toonami/theme.jpg (http://www.mediafire.com/download.php?ngz1mnmjmm3)

P/S: Do đây là theme do tony làm mất rất nhiều công sức nên sẽ rất khó chịu khi ai đó lôi ra edit và bảo rằng theme của người đó đấy nhé :khigiandu:

o0pump0o
13/06/2009, 18:44
Tony trùm về theme rùi nên khỏi bàn, wá chuẩn

th3firstkiss
13/06/2009, 22:16
theme đẹp quá chuẩn! nặng nhưng không ảnh hưởng đến FPS chứ cái theme Audition FPS giảm thậm tệ máy cùi không sài đc!
nhưng theme này có vấn đề về speed mod! =.=

nhoc2shin
13/06/2009, 23:07
thanks Tony nhiều nha :x
nice theme

Imai
14/06/2009, 08:32
P/S: Do đây là theme do tony làm mất rất nhiều công sức nên sẽ rất khó chịu khi ai đó lôi ra edit và bảo rằng theme của người đó đấy nhé :khigiandu:

Sao câu này nghe giống như Ám chỉ mình thế nhỉ ^^! ( Mốt Edit cho xem :khivuive: )

†Ga£oi†
14/06/2009, 13:57
Theme đẹp, độc, chuẩn, BGM quá yêu, còn người làm theme thì khó yêu đc =))

.:Tony:.
14/06/2009, 15:08
Sao câu này nghe giống như Ám chỉ mình thế nhỉ ^^! ( Mốt Edit cho xem :khivuive: )

Vậy thì cứ tự nhiên đi em :khicoithuong: Để coi trình edit đến đâu đã :khikhoaichi:


Theme đẹp, độc, chuẩn, BGM quá yêu, còn người làm theme thì khó yêu đc

Ý gì vậy :khilamlo:

X-Styler
14/06/2009, 17:48
ghê thật...
vừa hỏi ổng về cái project này cách đây 2 ngày..
nice

Imai
14/06/2009, 17:50
Vậy thì cứ tự nhiên đi em :khicoithuong: Để coi trình edit đến đâu đã :khikhoaichi:

Đùa thui mù :khieso: ( Nói thật thì có Edit chút xíu - Gần xong luôn á - Thấy mệt wá nên Del luôn :khimacco: )

†Ga£oi†
15/06/2009, 21:33
Ý gì vậy :khilamlo:

Ý là anh kute, khó kua ý mừ :">

th3firstkiss
16/06/2009, 14:27
Phát hiện ra lỗi thứ 2 của theme! ấn F8 auto play kô hiện thông báo! f7 thì có!
Ngon! mình auto mà chả hiện chữ auto gì cả! Vậy auto bài death piano xong post lên youtube dọa gà =)) :))! nuột

.:Tony:.
16/06/2009, 14:29
Phát hiện ra lỗi thứ 2 ! ấn F8 auto play kô hiện thông báo! f7 thì có

Chết, ẩn cái đó đi để thu clip, lúc up quên add vô :">

.:Tony:.
18/06/2009, 22:01
Update song 18/6/09ra
http://i25.photobucket.com/albums/c96/tony_toonami/CD/dawn.png (http://www.mediafire.com/?2whcznw0n4n)

Title: Dawn
Artist: Sonitus Vir
Bpm: 155
Time: 1'32s49''
Mode/Difficult/Maker/Level/Notes/Hold Keys:
+ 4k Hard Tony lv10/681/59

http://i25.photobucket.com/albums/c96/tony_toonami/CD/doh.png (http://www.mediafire.com/?imnyytywoez)

Title: Destination of the heart
Artist: Renard
Bpm: 150-400
Time: 1'45s12''
Mode/Difficult/Maker/Level/Notes/Hold Keys:
+ 4k Hard Tony lv19/858/40
P/S: Có note ảo nên chỉ dành cho SM3.9 xSpeed nhé (ko C speed)

http://i25.photobucket.com/albums/c96/tony_toonami/CD/2fire.png (http://www.mediafire.com/?nz24y0yhjgk)

Title: Fire Fire
Artist: StripE
Bpm: 150
Time: 2'10s25''
Mode/Difficult/Maker/Level/Notes/Hold Keys:
+ 4k -Inhuman version- Tony lv35/1409/11

http://i25.photobucket.com/albums/c96/tony_toonami/CD/R176.png (http://www.mediafire.com/?ytzzznmkjjt)

Title: R176
Artist: Cranky
Bpm: 150
Time: 2'16s01''
Mode/Difficult/Maker/Level/Notes/Hold Keys:
+ 4k Tony lv21/1259/65

http://i25.photobucket.com/albums/c96/tony_toonami/CD/turri.png (http://www.mediafire.com/?knmwjmoyuig)

Title: Turii ~Panta rhei~
Artist: Zektback
Bpm: 148
Time: 2'12s10''
Mode/Difficult/Maker/Level/Notes/Hold Keys:
+ 4k Tony lv12/1049/127


Như thường lệ là nhạc chọn lọc từ SDO china <:-P

http://i25.photobucket.com/albums/c96/tony_toonami/CD/prince.png (http://www.mediafire.com/?tvuwauaymhm)

Title: The prince of darkness
Artist: Red eye
Bpm: 160
Time: 1'55s50''
Mode/Difficult/Maker/Level/Notes/Hold Keys:
+ 4k SDO china lv23/1124/78

http://i25.photobucket.com/albums/c96/tony_toonami/CD/mendes.png (http://www.mediafire.com/?zzxfmwdmmo5)

Title: Mendes
Artist: Humanoid
Bpm: 168
Time: 1'56s10''
Mode/Difficult/Maker/Level/Notes/Hold Keys:
+ 4k SDO china lv21/1099/40

Kulz
19/06/2009, 14:48
Hic...ông X ổng nói ổng hok dám chơi cái theme đó...
ổng sợ bị nói là để autoplay...
=.="
ổng xài cái XI-45

.:Tony:.
19/06/2009, 14:56
Nói chung thì theme nào chẳng ẩn đc cái chữ Autoplay đi :khikhoaichi:
Với lại X xài theme gì tony đâu có cấm được :khicicimacco:
P/S: Mún cho theme có lại chữ Autoplay thì sửa file metric của theme như sau:

AutoPlayX=999999
AutoPlayY=420
thành

AutoPlayX=320
AutoPlayY=420

Save lại, F2 cho load lại metric là ok

th3firstkiss
19/06/2009, 15:55
Đề nghị tony post bài hướng dẫn làm CDtitle tròn! :D Cái này thế giới mình chưa gặp thằng nào có :))

Royal
19/06/2009, 16:11
Bộ pro quá bị kêu autoplay sao =)). Hài vãi chưởng.
Autoplay của stepmania muốn chỉnh tỷ lệ ra sao chả được.
Theo bản thân tui thì thấy lý do ko xài theme đó khả củ chuối.

quykyo0123
19/06/2009, 21:32
Công nhận Tony chịu quyết tâm cao qua...!
Phuc...:D

kakalot_sai
22/06/2009, 12:08
Tony cho mình hỏi là cái theme này cho Step 4 hay 3.9 vậy, mình dùng cho 4.0 bị crash à, ko chơi đc. Thanks for your theme:D@};-

khoa135789
22/06/2009, 16:22
tất nhiên là theme cho stepmania 3.9 rùi bạn;))

Kulz
22/06/2009, 17:27
hầu hết theme ở đây dành cho 3.9 thôi bro nhá...
chưa có người ngâm cứu cho 4.0

thong1984
26/06/2009, 01:32
cho mình hỏi cái theme audition sao ko làm được khung màu đen để che background như theme You Can Dance vậy??? bạn nào làm được chỉ mình với

sukiyo1995
26/06/2009, 13:52
tony í me sukiyo y your sóng so Hard T^T pls do no Hard ok

ozonebaby
26/06/2009, 14:53
Tony cho mình hỏi cách nào play nhạc dạng wav k
tại bitrate cao nên nhạc ấm và chất lượng hơn mp3

th3firstkiss
27/06/2009, 02:18
tony í me sukiyo y your sóng so Hard T^T pls do no Hard ok

hey!! are you from malaysia ;;) ????

.:Tony:.
27/06/2009, 10:20
ông ron phán chuẩn luôn =)) đây là mem từ malaysia, channel bên utube đây http://www.youtube.com/user/sukiyo1995

@sukiyo1995: I always creat one mode in every song, so it's maybe hard for you, but they're cool, rite :)>-

@thong1984: cái màn đen ở theme au chỉ là BG Animations nên đương nhiên dance những bài có clip thì màn đen sẽ mất, nhưng ở theme You can dance thì màn đen tony cho thẳng vô theme, nên khi chơi sẽ ko mất (mà lại còn tuỳ chỉnh đc 4 chế độ :)>-)

@kakalot_sai: theme cho 3.9 thui, mình chưa có thời gian để mò đến cái 4.0 nữa :!!

.:Tony:.
27/06/2009, 10:26
Tony cho mình hỏi cách nào play nhạc dạng wav k
tại bitrate cao nên nhạc ấm và chất lượng hơn mp3

Định dạng wav thì Window media player cũng có thể chạy đc mà :)
Có thể là bạn hỏi về convert nhạc nên mình cũng nói luôn, nhạc cho step mình hay convert ra đuôi ogg bằng cài này Xilisoft Ogg Mp3 convert (http://www.4shared.com/file/32475707/cdae79ad/xilisoft_ogg_mp3_converter.html?s=1)
Convert qua lại đc Wma, Mp3, Ogg, Wav

thong1984
27/06/2009, 11:21
tony í me sukiyo y your sóng so Hard T^T pls do no Hard ok

dịch đại ra hình như là: "hi tony, ím sukiyo, why your song is so hard, plz do no hard ok?"

"chào tony, tui là sukiyo, sao mấy bài ông làm khó quá vậy, làm ơn đừng làm khó quá ok?" :D

quykyo0123
27/06/2009, 11:54
cho mình hỏi cái theme audition sao ko làm được khung màu đen để che background như theme You Can Dance vậy??? bạn nào làm được chỉ mình với

Khi nào add nick chát tui ih
tai tieng anh nhiu wa tui hok thuộc
voi lai có j noai wa YH cho tiện
Y!M : AJ_KYO

th3firstkiss
27/06/2009, 12:36
jaya là 1 khu thuộc mã lai mà! tui mò google tìm đc acc youtube của nhóc này!
Thấy Friend list có tony! nhóc này là girrl hả! ;;) xinh không làm quen phát =))

quykyo0123
27/06/2009, 13:18
rãnH rãnh thì update nhac tip nha Tony
hehe :D

YamiRyou
16/07/2009, 16:34
tony la boy =.=!!

.:Tony:.
16/07/2009, 17:32
tony la boy =.=!!

kiss đang nói về sukiyo1995 mà =)) đâu phải nói tony

edogawa4869
01/12/2009, 20:14
Thank you very much ^____________________________^

skankfunk
13/10/2010, 17:48
I cant get Heartbeat lv 21... can send it to me ?

HiepKhachHanh
02/08/2011, 23:42
Chán quá forum RB làm mình mất hết bài viết

sesshy92
27/09/2011, 22:19
please upload mendes on mediafire...i want to play it