PDA

View Full Version : Hướng dẫn cách tạo Bang Hội VLTK 2wtFack
04/03/2008, 15:49
2/3 Vinagame đã ra chức năng bang hội, tuy nhiên chưa có bất cứ cái gì hướng dẫn để cho mọi người biết cả. Mình làm topic hướng dẫn này cho các bạn biết cách tạo bang hội nhé ^^

Điều kiện thành lập Bang hội:
Bà con gặp Sứ Giả Bang Phái. Hình ảnh nó đây:

http://img.zing.vn/volam2/images/news/020308/news3_clip_image001.jpg
Tọa độ của nó đây:
Tuyền Châu 182/191
Biện Kinh 160/175
Thành Đô 201/222

Điều kiện để nói chuyện với nó như sau:
Đẳng cấp trên hoặc bằng 50
500 danh vọng
100 vàng
1 Hội Minh Lệnh Bài (đổi bằng điểm tích lũy Tống Liêu).

Sau khi đủ điều kiện thì nó sẽ nói mình gặp Minh Chủ Kim Sơn – Tương Dương (178/173).

http://img.zing.vn/volam2/images/news/020308/news3_clip_image003.jpg

Đối thoại với Minh Chủ Kim Sơn sẽ biết được các điều kiện thành lập bang hội.
http://img.zing.vn/volam2/images/news/020308/news3_clip_image004.jpg

Để thành lập bang hội, danh vọng phải đạt 500, mang theo 1 Hội Minh Lệnh Bài.
http://img.zing.vn/volam2/images/news/020308/news3_clip_image005.jpg

Sau đó, quay lại gặp Sứ giả bang phái đối thoại.
http://img.zing.vn/volam2/images/news/020308/news3_clip_image006.jpg

Để thành lập bang hội cần tốn 100 vàng, đem đủ tiền đối thoại với Sứ giả bang phái thành lập bang hội.
http://img.zing.vn/volam2/images/news/020308/news3_clip_image007.jpg

Nhập tên và khẩu hiệu của bang vào, sau đó nhấn “lập bang” chính thức thành lập bang hội, bị khấu trừ 100 vàng và Hội Minh Lệnh Bài.
http://img.zing.vn/volam2/images/news/020308/news3_clip_image008.jpg

Lưu ý:
- Trong vòng 24h, phải kết nạp đủ 10 thành viên (không tính Bang chủ), bang hội mới thăng lên cấp 1 và chính thức thành lập, nếu không đủ người sau 24h bang tự động giải tán.
- Để xin gia nhập bang phái, người chơi "Ctrl + chuột phải" vào Bang chủ, chọn “Bang hội” hiện thông tin và khẩu hiệu của bang, chọn “Hưởng ứng” để xin gia nhập. Bang chủ đồng ý lập tức được gia nhập bang hội.

http://img.zing.vn/volam2/images/news/020308/news3_clip_image009.jpg

Hy vọng anh em không gặp khó khăn khi lập bang phái.